Skip to content

safefood for life as gaeilge


Is é is safefood for life ann ná cúrsa ríomhfhoghlama sláinteachas bia do scoláirí meánscoile agus ógtheagmhála atá ag déanamh staidéar ar eacnamaíocht bhaile nó ar lónadóireacht. Tá sé comhdhéanta de dheich gceacht 45 nóiméad ar shláinteachas bia ina gclúdaítear 9 dtopaic, lena n-áirítear bia a láimhsiú agus a ullmhú, ailléirginí agus hipiríogaireacht maidir le bia.

Modúil

Pleananna Ceachta

Scrúdú ar Líne

Le clár safefood for life, ullmhaítear daltaí do scrúdú ar líne chun deimhniú i sláinteachas bia atá formhuinithe ag Cumann Sláinte Comhshaoil na hÉireann a ghnóthú. Tá an deimhniú bailí ar feadh cúig bliana. Chun do scoil a chlárú le haghaidh an scrúdaithe ar líne, téigh chuig safefoodforlife.com.

Is é 15 euro in aghaidh an dalta costas an scrúdaithe ar líne, agus é iníoctha le Cumann Sláinte Comhshaoil na hÉireann.education news logo

Sign up for updates on education resources and news.

Safefood logo

The site content is redirecting to the NI version.

Confirm